Обавештење о закљученом оквирном споразуму за набавку добара - гасно уље за ложење - екстра лако EVRO EL - Август 2020

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Набавка добара - гасно уље за ложење - екстра лако EVRO EL

ЈН број 7/2020

Одлука о додели оквирног споразума за набавку добара - гасно уље за ложење - екстра лако EVRO EL - Јул 2020

Одлука о додели оквирног споразума

Набавка добара - гасно уље за ложење - екстра лако EVRO EL

ЈН број 7/2020

Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - материјал за образовање - Јул 2020

Обавештење о закљученом уговору

Набавка добара - материјал за образовање

ЈН број 6/2020

Позив за подношење понуда и конкурсне документације за набавку добара - уље за ложење - гасно уље - Јун 2020

Позив за подношење понуда и конкурсне документације

Набавка добара - Уље за ложење - Гасно улје екстра лако EVRO EL

ЈН број 7/2020

 

Позив за подношење понуда и конкурсне документације за набавку добара - материјал за образовање - Јун 2020

Позив за подношење понуда и конкурсне документације

Набавка добара - Материјал за образовање

ЈН број 6/2020